PERSONDATAPOLITIK

1.
GENERELT
1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med os som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos os, retter henvendelse til os, eller når du bruger vores hjemmeside, www.plantekoeb.dk.
1.3
Plantekøb er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
2.
HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på plantekoeb.dk.
2.1.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på plantekoeb.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.2
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
2.2.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.
2.3
Når du besøger Plantekøbs Sociale Medier, fx Facebook, Instagram og LinkedIn, behandler Plantekøb de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.
2.3.1
Formålet med Plantekøbs behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Plantekøb, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Plantekøbs Facebook sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Plantekløb anses for at være fælles dataansvarlige.
2.3.2
Retsgrundlaget for denne behandling er Plantekøbs legitime interesse i at markedsføre Plantekøb, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.4
Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.
2.4.1
Formålet med Plantekøbs behandling er at varetage vores samarbejdsrelation og kunne opfylde Plantekøbs forpligtelser i den forbindelse.
2.4.2
Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Plantekøb, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Plantekøbs legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
3.
MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1
I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Plantekoeb.dk, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker eventuelt blive videregivet et eksternt transportfirma, der eventuelt forestår leveringen af de købte varer til dig. Derudover kan dine oplysninger blive videregivet til vores leverandør. Desuden kan dine oplysninger blive videregivet til Storebox til brug for opbevaring af kvitteringer, ligesom dine oplysninger kan videregives til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder långivere.
3.2
Når du gennemfører betalingstransaktioner på Plantekoeb.dk, sker dette via Plantekøbs PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Reepay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på Plantekoeb.dk, er det kun Plantekøbs PCI certificerede samarbejdspartner og ikke Plantekøb, som får adgang til dine oplysninger.
3.3
Oplysninger, som Plantekøb behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til myndigheder og retlige instanser.
3.4
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Plantekoeb.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
4.
DINE RETTIGHEDER
4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2
Indsigtsretten
4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.3
Retten til berigtigelse
4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.4
Retten til sletning
4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6
Retten til dataportabilitet
4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7
Retten til indsigelse
4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser.
4.8
Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte [email protected].
4.9
Retten til at klage
4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til [email protected] eller på telefon +45 33 19 32 00.
5.
SLETNING AF PERSONDATA
5.1
Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Plantekøb i forbindelse hermed, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.
5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
5.3
Oplysninger, du giver på Plantekøb profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på Plantekøb profiler på Sociale Medier, når du ønsker det. De oplysninger, Plantekøb behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Plantekøb’ egne systemer, slettes efter 3 måneder.
5.4
Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Plantekøb for at kunne dokumentere relationen.
6.
SIKKERHED
6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.
7.
KONTAKTOPLYSNINGER
7.1
Plantekøb Operations A/S, cvr. nr. 27528430 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Plantekøb.
7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Tropical ved Philip Muller
Hillerødvej 8
Alsønderup 3400
CVR nr.: 39783118
Telefon: 28782618
E-mail: [email protected]
8.
ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1
Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Plantekoeb.dk.
9.
VERSIONER
9.1
Dette er version 1 af Plantekøbs persondatapolitik dateret den # .